• Kinesiska
 • Efterfrågan på temperaturmätande delar fortsätter att växa

  Efterfrågan på temperaturmätande delar fortsätter att växa

  För närvarande tenderar den inhemska epidemisituationen att vara stabil, men den utomeuropeiska epidemisituationen expanderar ytterligare, vilket påverkar den globala industrikedjan, värdekedjan och försörjningskedjan. Med epidemins spridning i världen, som viktigt material för förebyggande av epidemier, som masker och skyddskläder, har efterfrågan på medicinsk utrustning och material som temperaturmätningsutrustning ökat snabbt och blivit de mest populära produkterna under epidemin. Enligt de tidigare uppgifterna från ministeriet för industri och informationsteknik översteg produktionen av infraröd termometer under de senaste två månaderna produktionen under hela året förra året. Med ökningen av order från utlandet är utbudet av industrikedjor i ett kontinuerligt bristläge.

  1
  2

  Påverkat av epidemiläget har många tillverkares utländska beställningar av utrustning för förebyggande av epidemier nyligen blivit utblåsta. Tillverkare inom temperaturmätning och medicintekniska produkter sa alla att de nyligen fått fler utomeuropeiska beställningar, inklusive temperaturmätutrustning, renare och monitor, som kom från Sydostasien, Mellanöstern och Europa. På grund av den plötsliga ökningen av utländsk efterfrågan fortsätter medicinsk utrustning relaterad till COVID-19-upptäckt och behandling att vara populär, inklusive pannans temperaturpistol, infraröd termometer, CT-bildutrustning och annan medicinsk utrustning är bristfällig. Den starka efterfrågan på den medicinska marknaden driver efterfrågan på elektroniska komponenter uppströms att öka avsevärt.

  Enligt den nuvarande relativt heta infraröda termometern inkluderar dess komponenter och komponenter huvudsakligen: infraröd temperatursensor, MCU, minne, LDO-enhet, energihanteringsskydd, diod. Infraröd temperatursensor är kärnkomponenten för temperaturmätningsanordningar. Bland dem är utbudet och efterfrågan på sensorer, lagring, MCU, signalkonditionering och strömförsörjningschips relativt snäva. Uppgifterna visar att efterfrågan på termopil infraröd sensor är uppenbar, svarar för 28%, följt av processor och kraftchip, som står för 19% respektive 15%, och PCB och minneskrets står för 12%. Passiva komponenter stod för 8,7%.

  3
  4

  Med epidemin som sprider sig över hela världen befinner sig många länder i ett undantagstillstånd. Med den ökande efterfrågan på utrustning för förebyggande av epidemier hemma och utomlands, som tillverkare av IR-sensorer och moduler för termopil, en oumbärlig nyckelroll i försörjningskedjan för temperaturmätutrustning, svarade Sunshine Technologies snabbt på efterfrågan. Samtidigt som vi helt garanterar kundernas efterfrågan stärkte vi också forsknings- och utvecklingsinnovationen för att tillhandahålla en pålitlig kärnkomponent för beröringsfri temperaturmätningsutrustning för förebyggande och kontroll av epidemier.


  Inläggstid: Dec-01-2020